• Tin học

    [ 制御言語 ]

    ngôn ngữ lệnh/ngôn ngữ điều khiển [command language/control language]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X