• Tin học

    [ 制御プロセス ]

    tiến trình điều khiển/quy trình điều khiển [controlling process]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X