• Tin học

    [ 制御プロセッサ ]

    bộ xử lý điều khiển [control processor]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X