• [ 政権 ]

  n

  chính quyền/quyền lực chính trị
  クリントン政権: chính quyền Clinton
  chánh quyền
  binh quyền

  [ 政見 ]

  / CHÍNH KIẾN /

  n

  chính kiến

  [ 聖賢 ]

  n

  vương giả
  thánh nhân
  thánh kinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X