• Kinh tế

  [ 制限付裏書 ]

  ký hậu bảo lưu/ký hậu hạn chế [qualified endorsement/restrictive endorsenment]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X