• [ 精神 ]

  n

  tinh thần
  tâm chí
  phách
  kiên tâm

  [ 誠心 ]

  n

  thực tâm
  thiệt thà
  thiệt lòng
  thành tín
  thành tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X