• [ 精々 ]

  adv

  tối đa/không hơn được nữa/nhiều nhất có thể
  一日に精々十円位を払う: trả tối đa mười Yên một ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X