• Kỹ thuật

    [ 製造品質 ]

    chất lượng chế tạo [quality of conformance]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X