• Tin học

    [ 性能ペナルティ ]

    tình thế bất lợi về khả năng thực thi [performance penalty/efficiency penalty]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X