• Tin học

  [ 世界情報インフラ ]

  cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu-GII [global information infrastructure (GII)]
  Explanation: GII được đề cử bởi Phó Tổng Thống Al Gore trong bài diễn văn với ITU (International telecomminication Union: Hiệp Hội Truyền Thông Quốc Tế), trong Hội Thảo Phát triển Truyền Thông Toàn Cầu tại Buenos Aires, Argentina, diễn ra vào tháng 3 năm 1994. Phó Thổng thống Gore cũng đề nghị thành lập một thư viện kỹ thuật số toàn cầu để các trường học hay thư viện trên khắp các lãnh thổ có thể nối vào Internet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X