• Kinh tế

  [ 世界知的所有権機関 ]

  tổ chức quyền sở hữu trí tuệ thế giới [World Intellectual Property Organization (WIPO)]
  Explanation: 特許、意匠、著作権など知的所有権の保護を目的とした条約の制定、管理、国際登録の業務などを行う国連の専門機関。1974年に国連機関となり、本部はジュネーブ。加盟国は179か国(2002年6月現在)。知的所有権の保護を国際的に定めた特許協力条約(PCT)を管理する。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X