• [ せっ器 ]

  / KHÍ /

  n

  đồ bằng đất nung (nung ở nhiệt độ cao)

  [ 石器 ]

  n

  đồ đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X