• Kỹ thuật

    [ 切削幅 ]

    khoảng rộng cắt gọt [width of cut]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X