• Kỹ thuật

    [ 接続強度試験 ]

    thử nghiệm cường độ tiếp nối [bond strength test]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X