• Tin học

  [ 接続性 ]

  khả năng ghép nối [connectivity]
  Explanation: Phạm vi mà một máy tính hoặc một chương trình cho trước có thể hoạt động tới, trong một thiết lập mạng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X