• [ 切断する ]

  n

  cắt dứt
  cắt bỏ
  cắt
  bửa

  vs

  cắt rời/phân đoạn/chia đoạn

  vs

  chận

  vs

  cụt

  vs

  xẻ

  vs

  xiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X