• Kỹ thuật

    [ 切断用研削砥石 ]

    đá cắt [cutting-off wheel]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X