• [ 背番号 ]

  / BỐI PHIÊN HIỆU /

  n

  số hiệu trên lưng/ số quân phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X