• [ 繊維製品 ]

  n

  hàng vải
  hàng dệt

  Kinh tế

  [ 繊維製品 ]

  hàng vải/hàng dệt [dry goods]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X