• [ 浅学 ]

  adj-na

  hiểu biết nông cạn/thiển cận

  n

  sự hiểu biết nông cạn/sự thiển cận

  n

  thiển học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X