• [ 先駆 ]

  n

  điềm báo trước/người đến báo trước/người tiên phong/người dẫn đường
  航空界の先駆け: người thực hành bay đầu tiên
  仕事をする女性の先駆け: người tiên phong trong số lao động nữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X