• Tin học

    [ 線形独立 ]

    độc lập tuyến tính [linearly independent (e.g. equations) (an)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X