• Tin học

    [ 線形二元系列生成機 ]

    bộ sinh chuỗi nhị phân tuyến tính [linear binary sequence generator]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X