• [ 先決 ]

  n

  sự quyết định trước/sự định trước/việc ưu tiên hàng đầu/điều kiện tiên quyết
  彼は言葉を覚えるのが先決だと考えた: anh ấy cho rằng việc nhớ từ là điều kiện tiên quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X