• Tin học

  [ 宣言形言語 ]

  ngôn ngữ khai báo [declarative language]
  Explanation: Một loại ngôn ngữ lập trình, giải phóng cho lập trình viên khỏi phải xác định chính xác thủ tục mà máy tính đòi hỏi để làm theo trong khi hoàn thành một nhiệm vụ. Các lập trình viên dùng ngôn ngữ này để mô tả một loạt các sự việc và các quan hệ, sao cho người sử dụng về sau có thể đặt câu hỏi cho hệ thống để nhận được một kết quả xác định.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X