• Tin học

    [ 宣言済み具象構文 ]

    cú pháp thống nhất đã khai báo [declared concrete syntax]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X