• Tin học

  [ 先行ゼロ ]

  số không dẫn đầu [leading zero]
  Explanation: Các số 0 được bổ sung thêm vào phía trước các con số để cho các số đó điền kín hết các khoảng trống cần thiết trong một trường dữ liệu. Ví dụ, có ba số không dẫn đầu trong số 000985 để lấp đầy trường sáu chữ số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X