• Tin học

    [ 選言 ]

    sự tách rời (giữa 2 tập hợp) [disjunction (between two sets)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X