• Kỹ thuật

    [ 洗浄治具 ]

    gá rửa [washing jig, washing tool]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X