• Tin học

  [ 選択子 ]

  bộ chọn [selective/selector]

  [ 選択肢 ]

  nhánh lựa chọn [selection/choices (of a multiple choice test)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X