• Kỹ thuật

    [ せん断遅れ ]

    tính ỳ của cắt [shear lag]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X