• Kỹ thuật

    [ せん断力影響線 ]

    đường ảnh hưởng của lực cắt [shearing force influence line]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X