• [ 先着 ]

  n

  sự đến trước
  先着者: người đến trước
  先着順に並ぶ: xếp hàng theo thứ tự đến trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X