• Tin học

  [ 先頭位置 ]

  vị trí đầu tiên [lead position/first position (in a string)]
  Explanation: Ví dụ trong một chuỗi ký tự.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X