• Tin học

  [ 先頭の空白 ]

  ký tự trống đứng đầu [leading whitespace]
  Explanation: Ý nói số ký tự trống đứng đầu trong một chuỗi ký tự.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X