• [ 千里眼 ]

  n

  trí tuệ sáng suốt
  khả năng nhìn thấu những cái vô hình (bà đồng...)/thiên lý nhãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X