• Kỹ thuật

    [ せんだんちゅうしん ]

    tâm cắt [shear center/flexural center/center of flexure]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X