• Kỹ thuật

    [ 絶対最大定格 ]

    mức tối đa tuyệt đối [absolute maximum rating]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X