• Tin học

    [ 絶対座標命令 ]

    lệnh tuyệt đối [absolute command/absolute instruction]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X