• Kỹ thuật

  [ 絶対値 ]

  giá trị tuyệt đối [absolute value, modulus]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ 絶対値 ]

  trị số tuyệt đối/giá trị tuyệt đối [absolute value]
  Explanation: Trị số dương của một số, không quan tâm đến dấu đại số của nó (dương hay âm).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X