• Kỹ thuật

  [ 前進溶接 ]

  sự hàn tiến [forehand welding]
  Explanation: 溶接進行方向がトーチの進行方向と同じ溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X