• Tin học

    [ 双安定回路 ]

    mạch hai trạng thái [bistable (trigger) circuit/flip-flop]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X