• [ 層雲 ]

  n

  cột mây/tầng mây
  霧状層雲 :tầng mây mù
  片層雲 :mây phân tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X