• [ 操業短縮 ]

    n

    sự cắt bớt hay lược bỏ bớt quá trình hoạt động

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X