• Tin học

    [ 相互接続性 ]

    sự tương kết/tương tác giữa các phần [interconnection/interoperability]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X