• Kinh tế

  [ その他の剰余金 ]

  các khoản thặng dư khác [Retained earnings (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  [ その他の剰余金 ]

  thặng dư còn lại [retained earnings]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X