• [ その時 ]

  n-adv

  lúc ấy
  khi ấy
  đương thời

  exp

  vào lúc đó/nhân dịp đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X