• Kỹ thuật

    [ そ毛紡績機 ]

    máy xe sợi [worsted spinning machinery]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X