• Kinh tế

  [ 損切り ]

  cắt giảm thiệt hại/giảm trừ tổn thất [cutting your losses]
  Category: Giao dịch [取引(売買)]
  Explanation: ある銘柄に見切りをつけ、損を覚悟で売却すること。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X