• [ 造幣局 ]

  n

  sở đúc tiền (xu)
  造幣局名の頭文字 :Chữ đầu tiên trong cái tên của sở đúc tiền.
  造幣局長官 :Giám đốc sở đúc tiền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X